KK Napredak JKP Aleksinac

Управни одбор

Ненад Стојковић, председник

Срђан Токић, члан

Славољуб Ђорђевић, члан

Бојан Јаћимовић, члан

Марко Радић, члан

Драган Чоловић, члана

Надзорни одбор

Коста Црнчевић , председник

Горан Радић, члан

Мића Живковић, члан